Cenník a objednávka tábora

Stredisko:
Horský hotel FRAN , Makov

Dĺžka turnusu: 7 dní / 6 nocí

Turnus Termíny 2018 Cena
1.turnus

Súrodenci - zľava 10 € / 2 deti

V cene tábora SMAJLOVO je zahrnuté kvalitné hotelové ubytovanie , výborná strava 5x denne, celodenný pitný režim, vnútorný bazén , atraktívny program, profesionálny tím vedúcich a animátorov, zdravotná starostlivosť 24 hodín denne, vstupenky, materiálne zabezpečenie.

Po potvrdení prihlášky je potrebné do 7 dní vykonať zálohovú platbu minimálne vo výške 50 EUR / dieťa. Doplatok za detský prázdninový tábor je potrebné uhradiť najneskôr 30 dní pred termínom nástupu dieťaťa do letného tábora.

Platbu za tábor realizujte bankovým prevodom na účet. O prijatí platby na náš účet Vás budeme informovať e-mailom.

Banka: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK14 8330 0000 0023 0092 6656
Variabilný symbol: " 1 "

Do doplňujúcich údajov platby uveďte celé meno a priezvisko dieťaťa.


Ďalšie informácie
Doprava do/z tábora
Čo si zobrať do tábora
Program v tábore

Kto sme

Kontakt

občianske združenie
SMAJLOVO
kancelária Trenčín

poštová adresa:
Kostolná-Záriečie 127
913 04

IČO: 50 001 680

banka: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK14 8330 0000 0023 0092 6656