objednať tábor

Doprava do/z tábora

Doprava detí do/z letného tábora SMAJLOVO 2023 individuálna.

  • Rodič alebo iná splnomocnená osoba dopraví dieťa/deti dňa 16.07.2023 do miesta konania tábora individuálne v čase od 16,00h do 17,00h. Pobyt začíname teplou večerou o 18,00 hod.
  • Rodič alebo iná splnomocnená osoba prevezme dieťa/deti po skončení tábora dňa 22.07.2023 z miesta konania tábora v čase od 12,00h do 13,00h.

Ďalšie informácie
Termíny turnusov
Cenník, ako objednať a zaplatiť tábor
Kde sa nachádza SMAJLOVO
Čo si zobrať do tábora
Program v tábore, vreckové, mobil

Kto sme

Kontakt

občianske združenie
SMAJLOVO
kancelária Trenčín

poštová adresa:
Kostolná-Záriečie 127
913 04

IČO: 50 001 680

banka: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK14 8330 0000 0023 0092 6656