objednať tábor

Doprava do/z tábora

Doprava detí do/z letného tábora SMAJLOVO 2023 je zabezpečená organizátorom spoločne autobusom z Trenčína, využite túto možnosť za výhodnú cenu len 40 € dieťa - za cestu tam aj späť.

  • z Trenčína  –  autobusom z miesta spoločného odjazdu do strediska a späť (spoločný odchod z: sídlisko JUH, na konci ulice Generála Svobodu v mieste, kde sa stretáva s ulicami Liptovská, Južná).  Zraz účastníkov tábora o 14,30 hod.Odovzdanie dokladov zdravotníkovi ( potvrdenie lekára, kópia kartičky poistenca, prehlásenie o bezinfekčnosti )     Autobus odchádza o 15,00 hod. Plánovaný príchod do strediska cca o 16,30 hod. - 17,00 hod. Pobyt začíname teplou večerou o 18,00 hod.
  • z Bratislavy - zraz účastníkov tábora v Bratislave pred hlavnou vlakovou stanicou o 11,45 hod. Rodič/zákonný zástupca podpíše Splnomocnenie pracovníkovi tábora na prebratie dieťaťa/detí a sprevádzanie cestou do tábora a späť. Odovzdanie dokladov pracovníkovi tábora( potvrdenie od lekára, kópiu kartičky poistenca, prehlásenie o bezinfekčnosti). Vlak R607 Tatran odchádza o 12,13 hod. Z Trenčína účastníci tábora pokračujú spoločným autobusom do strediska. Predpokladaný čas príchodu do strediska je 16,30 hod. Pobyt začíname teplou večerou o 18,00 hod.
  • Rodičia môžu dieťa dopraviť do miesta konania tábora aj individuálne. Predpokladaný čas kedy prídeme všetci spoločným autobusom do strediska je okolo 16,30h - 17,00h. Pobyt začíname teplou večerou o 18,00 hod.

Príchod z tábora do Trenčína o cca 15,00 hod. sídlisko JUH, na konci ulice Generála Svobodu Trenčín

Ďalšie informácie
Termíny turnusov
Cenník, ako objednať a zaplatiť tábor
Kde sa nachádza SMAJLOVO
Čo si zobrať do tábora
Program v tábore, vreckové, mobil

Kto sme

Kontakt

občianske združenie
SMAJLOVO
kancelária Trenčín

poštová adresa:
Kostolná-Záriečie 127
913 04

IČO: 50 001 680

banka: FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK14 8330 0000 0023 0092 6656